robohranie

13. ročníkSostn W

TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ 2018
14. a 15. februára 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka autonómnych robotov.

Organizátorom podujatia je Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

 

Súťažné pravidlá

Súťažné pravidlá Trenčianskeho robotického dňa.

Trenčiansky robotický deň 2018 je súťaž autonómnych robotov v 3 kategóriách:
1.  Follower
2.  DoIt!
3.  Free style

Kategórie sa rozdeľujú podľa veku súťažiaceho (nad a pod 16 rokov).


Read more..